Sťažnosť obyvateľov Považského Chlmca – nadmerná hlučnosť

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Dobry den,

chceme Vás požiadať o upovedomenie vodičov vašej spoločnosti FCC-Group, ktorí prechádzajú mestskou častou Žilina – Považský Chlmec do strediska FCC v Marčeku, aby na ceste 2. triedy, ktorá prechádza touto lokalitou – dodržiavali dopravné predpisy a zároveň aj hlučnosť, spôsobenú nákladným motorovým vozidlom.

Po odsledovaní a meraní hlučnosti ( komerčným hlukomerom ), sme obyvatelia ulice Bytčianska dospeli k záveru, že nadmernú hlučnosť spôsobujú z 3/4 vaše vozidlá.

Nadmernú hlučnosť spôsobujú modré kontajnery, ktoré sú na nákladných automobiloch, alebo traileroch, ktoré ťahajú za sebou.

Na tejto ulici sa momentálne buduje kanalizácia, kde je potrebne dodržiavať rýchlosť 30 km/h, resp. stačí prechádzať nižšou rýchlosťou v miestach, kde je prekopaná alebo rozkopaná cesta.

Pred obdobím budovania kanalizácie, sme to, ako-tak tolerovali, ale aktuálne tento stav prekročil všetky medze –  rušenie pri spánku, budenie malých detí – hlavne vo večerných a ranných hodinách. Od skorého rána, kedy prechádzajú modré kontajnery vašej spoločnosti, až do večerných hodín – spôsobujú rezonujúce kovové časti kontajnerov zvuky, ako na strelnici.

Pokiaľ nedôjde k náprave – budeme v tejto veci kontaktovať mesto Žilina a Ministerstvo životného prostredia, aby oficiálne zmerali hlučnosť a prašnosť vašich automobilov v tejto lokalite a zároveň aj Dopravný Inšpektorát Žilina, aby v tejto lokalite merali rýchlosť.

V prílohe e-mailu zasielame aj jednoduchý zákres / foto lokality, kde sa buduje kanalizácia ( ul.Bytčianska – hlavná cesta).

Do kópie tejto správy dávame aj informačný portál pre lokalitu Považský Chlmec – Chlmec.info, kde bude zverejnená táto sťažnosť a následne aj vaša odpoveď.

Ďakujeme za pochopenie a odpoveď s riešením tejto situácie v prospech obyvateľov, ktorí bývajú v tesnej blízkosti hlavnej cesty

Obyvatelia Považského Chlmca

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď