Čítate: Oznamy verejného rozhlasu

Oznamy verejného rozhlasu
Skúška sirén
0

Vážení občania! Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Okresného úradu Žilina oznamuje, že dňa 10. novembra 2017 o 12:00 hodine bude vykonané…