Čítate: Slovenský deň kroja

Akcie a podujatia
Asi som sa zamiloval
0

ASI SOM SA ZAMILOVAL “Synku, čo čušíš a ništ nevraviš?, hovorí starká cestou domov. “Premýšľam.” “A o čem.” “Asi som…