Čítate: Zber

Oznamy verejného rozhlasu
Zber elektroodpadu
0

Mesto Žilina v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – Envidom, zabezpečuje v mestských častiach zber starého elektroodpadu (chladničky,…