V Považskom Chlmci sa začína s budovaním kanalizácie

Google+PinterestLinkedInTumblr+

10. 5. 2017 – V dnešný deň bolo odovzdané stavenisko v Považskom Chlmci za účelom vybudovania kanalizácie. Mesto Žilina na tomto projekte spolupracuje so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK), ktorá vypracovala komplexné riešenie odvedenia odpadových vôd zo spomínanej mestskej časti a aktívne sa bude podieľať aj na realizácií ďalších častí projektu.

Budovanie kanalizácie v Považskom Chlmci je naplánované do 3 etáp, pričom výstavba prvej etapy začala dnes 10. mája 2017. Za prvú časť realizácie bola zvolená oblasť vo východnom povodí, vymedzená ulicami Pri Kysuci, Na Majerisku, Vysoká, Bytčianska (úsek Na Hôrke – rieka Kysuca), ulica Na Hôrke a časť ulice Hlavná.

Bytová zástavba i rodinné domy v tejto oblasti budú odkanalizované a dažďová voda bude cez systém novo navrhnutej dažďovej kanalizácie odvedená do rieky Kysuca.

Druhá časť bude pokračovať dobudovaním splaškovej a dažďovej kanalizácie vo východnom povodí, t. j. na uliciach Hlavná, Medzierka, Mýtna, bočná časť ulice Na Hôrke, Nižedvorská, Fialková, Zúbekova, Pomocná, Študentská, Alexyho, Požiarnická (časť), Horská a východné časti Chlmeckého námestia.

Posledná časť (III. etapa) realizácie projektu bude obsahovať stoky v zastavanej časti západného povodia. Ide o ulice Pod Laščeky (vrátane ČS2 podchodu pod Váhom), ďalej v západnej časti Chlmeckého námestia, ulíc Nová, Závozská, Požiarnická (druhá časť), Pod Skalkou a zostávajúca časť ulice Bytčianska.

O realizáciu dažďovej a splaškovej kanalizácie sa usiloval primátor Choma už dlhší čas, pričom túto otázku intenzívne riešil aj s generálnym riaditeľom spoločnosti SEVAK, Miroslavom Kundríkom. Ich spoločné rokovania nakoniec viedli k úspešnému koncu a mesto Žilina uzatvorilo so spoločnosťou SEVAK dohodu o realizácii projektu. Stanovil sa aj ďalší postup pri zabezpečovaní potrebných povolení a výbere zhotoviteľa stavby.

V najbližších mesiacoch sa tak postupne skvalitní životná úroveň občanov Považského Chlmca. Zároveň sa vybudovaním kanalizácie v tejto mestskej časti zabráni znečisťovaniu životného prostredia, keďže v minulosti dochádzalo k vypúšťaniu splaškov do miestneho potoka či presakovaniu do pôdy.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď