Volebný obvod č. 8 – poslanci

Ing. Ján Pažický
predseda
Telefón: 0915 837 557
E-mail: janpaz@stonline.sk

Ján Púček
Telefón: 0948 937 252
E-mail: janpucek54@gmail.com

Mgr. Emília Talafová
sekretár
Telefón: 0902 484 443
E-mail: emiliatalafova@gmail.com