Vývoz komunálneho odpadu – Považský Chlmec

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Mestský úrad v Žiline – Odbor životného prostredia oznamuje občanom, že
z dôvodu uzávery cesty II/507 v Považskom Chlmci,  ktorá sa uskutoční v dňoch
od 25.9.2017 do 3.10.2017 ( vrátane ), alebo v prípade nepriaznivého počasia v
náhradnom termíne v dňoch od 2.10.2017 do 10.10.2017 ( vrátane )

nebude uskutočnený vývoz komunálneho odpadu

v mestskej časti Považský Chlmec.

Žiadame občanov, aby svoj odpad, ktorý nebude možné uložiť do nádob dali do
vriec k zberným nádobám pri svojich nehnuteľnostiach.

Všetok odpad bude vyvezený po sprejazdnení cesty.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď