Zápisnica zo dňa 03. 07. 2017 – Považský Chlmec

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Dňa 3.7.2017 sa o 17:00 uskutočnilo stretnutie občanov Považského Chlmca s poslancom Jánom Púčkom. Na stretnutí sa zúčastnilo 50 občanov. Občania boli informovaní o tomto mimoriadnom stretnutí cestou web stránky Chlmec.info a miestnym verejným rozhlasom.

Poslanec Púček občanov privítal, vysvetlil im všetky okolnosti súčasnej realizácie kanalizácie prvej etapy a vysvetlil aj postup prác a likvidáciu starej stokovej siete. Požiadal občanov, aby svoje pripomienky, podnety neriešili cestou rôznych médií, pretože dochádza k skresľovaniu situácie, ktorá sťažuje práce zhotoviteľa. Vysvetlil všetky okolnosti okolo súčasnej stokovej siete a ubezpečil ich, že ako investor SEVAK, zhotoviteľ Eurovia, ale aj vedenie mesta a i sám je ochotný vždy riešiť všetko k spokojnosti občanov.

Poprosil ich o trpezlivosť pri súčasných prácach, obmedzeniach, pretože len takto sa môže nová kanalizácia včas vybudovať. Taktiež vysvetlil a rozdal zmluvy o budúcich zmluvách napojenia sa na novú kanalizáciu a informoval, že denné vykonávané práce zhotoviteľom budú pravidelne uvádzané na web stránke Chlmec.info, ktorú prevádzkujú bezplatne páni Dlugoš a Dolinajec, za čo im patrí poďakovanie.

Po vydaní cca 70. zmlúv poslanec tieto preberie a odovzdá spoločnosti SEVAK (investor). Zmluvy občania môžu odovzdať u p. Radolcovej, u p. Pažického a u p. Višňovskej, ktorí boli prítomní na stretnutí a všetci spoločne s týmto návrhom súhlasili.

Na záver sa poslanec Púček poďakoval všetkým prítomným občanom, že porozumeli terajším obmedzeniam. Poďakoval sa za účasť a verejné stretnutie tým ukončil.

Vypracoval poslanec Ján Púček

 

Pozn.Chlmec.info:  Linky pre informácie:

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď