Zápisnica zo dňa 17. 05. 2017 – Považský Chlmec

Google+PinterestLinkedInTumblr+

ZÁPISNICA

Na základe dohody a výzvy občanov som od začiatku mesiaca máj vykonal niekoľko osobných stretnutí mestskej časti Považský Chlmec s občanmi, ktorí pripomienkovali a navrhovali nasledovné požiadavky. V prvom rade to bola požiadavka niekoľkých občanov ulice Bytčianska, ktorí pripomienkovali vybudovanie chodníka od ulice Na hôrku k miestnemu cintorínu s požiadavkou, aby bol projekt upravený v časti posunutia priechodu pre chodcov o cca 20m, čím dôjde aj k väčšej bezpečnosti chodcov. Pri tomto stretnutí bol prítomný aj pán prednosta mestského úradu Igor Líška.

Prítomní občania boli informovaní o tom, že návrh má zmysel aj význam a snaha mesta bude v tom, aby sa takáto zmena pri výstavbe uskutočnila. Stretnutie bolo o 17:00 hod. priamo na ulici Bytčianska v časti pripravovanej výstavby chodníka. Ďalej som vykonal stretnutie s občiankou ulice Na hôrke, ktorá požadovala opravu miestneho rozhlasu a to zapojenia koncového reproduktora rozhlasu, pretože tento je nefunkčný pre roztrhnuté vedenie. Následne som volal s pánom Myšiakom, ktorý ma informoval, že náklady sú väčšieho rozsahu, pretože je nutné vymeniť nové vodiče a z dôvodu toho, že v krátkej dobe sa bude budovať bezdrôtový rozhlas, na ktorý prebieha verejné obstarávanie investícia by bola neekonomická čo som aj občanom vysvetlil a občania boli spokojní s prerokovaním a vysvetlením predmetnej požiadavky rozhlasu.

Vykonal som aj obhliadku vstupu na miestny cintorín včetne výtoku vody a následne jej odvodu po ulici K cintorínu, kde približne v polovici je zanesený kanál odvodu vody a tento je nutné otvoriť, pretože zvlášť v zime, ale aj v súčasnej dobe voda vyteká z komunikácie a spôsobuje problémy. Túto obhliadku som vykonal s pánom prednostom mestského úradu.

  • Žiadam preto čo najskoršie odstránenie tejto závady, ako aj úpravu miesta pri výtoku vody pod cintorínom tak, aby vstup na cintorín mal určitú dôstojnosť a aby občania z tohto miesta mohli používať vodu na čistenie, polievanie a pod. ako to je na iných cintorínoch mesta.

Poskytol som pomoc odvozu pokosenej trávy z priestorov MŠ Považský Chlmec a obdržal som niekoľko poďakovaní za splnenie požiadavky osadenia zrkadla na ulici Pri Kysuci, ale aj začiatok realizácie prvej etapy kanalizácie. Poďakovanie bolo smerované celému poslaneckému zboru a vedeniu mesta.

Najbližšie stretnutie poslancov s občanmi bude dňa 25.05.2017 o 17:00 hod. v poslaneckej miestnosti bývalého KD Považský Chlmec. Na toto stretnutie srdečne pozývam všetkých občanov, zástupcov mesta a každého, kto má záujem na rozvoji mestskej časti Považský Chlmec.

Dňa 17.05.2017 • Vypracoval poslanec Ján Púček

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď