Zápisnica zo stretnutia poslancov a občanov volebného obvodu č. 8: Považský Chlmec, 17.1.2019

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Prítomní : poslanci vol. obvodu č.8 – MUDr. Johanes, Ing. Pažický, JUDr. Augustín, zástupca Mestskej polície, občania viď prezenčná listina V úvodnom slove poslanec MUDr. Johanes privítal občanov a načrtol dohodnutú schému rozdelenia jednotlivých častí medzi poslancov. Poslanci Ing. Pažický a JUDr. Augustin predstavili model spolupráce medzi poslancami. Bude sa pracovať na etablácii tzv. asistentov poslancov z pracovníkov mestského úradu, v zmysle schváleného uznesenia MZ Žilina. Následne vystúpil bývalý poslanec obvodu p. Púček so zhodnotením minulého volebného obdobia. Vysvetlil dôvody pre ktoré, nekandidoval za poslanca ale prisľúbil pomoc novému poslancovi v presadzovaní záujmov občanov Považského Chlmca ako aktivista. V nasledujúcom rokovaní občania pomenovali najpálčivejšie problémy mestskej časti.

 1. P. Smikoňová poinformovala o činnostiach v rámci občianskeho združenia Považský Chlmec, vrátane projektu rozhľadne, v dvoch etapách. K tejto tematike diskutovala aj pani Radolcová, projekt je koordinovaný resp . spadá pod VUC, nutné rokovania s VUC. Informovala aj o projekte MULICA, podchod smerom k Budatínu, projektantom je p. Mokrý
 2. P. Pažický zoširoka rozprával o problémoch nového zastupiteľstva, poslaneckých klubov, rozpočtu mesta, ako i o kanalizácii, možnej kompe a budúcnosti strelnice
 3. Občania zopakovali požiadavku ešte z obdobia minulého zastupiteľstva aby v oblastiach kde nie je kanalizácia boli mestom kompenzované výdavky na vývoz . Obdobná požiadavka je aj vo Vraní, nutné koordinovať. V minulosti poslancom Pučekom tento návrh neprešiel cez zastupiteľstvo
 4. P. Mičic upozornil, že ako účastník konania podal námietky k projektu budovania kanalizácia, chýbajú na troch uliciach menovite Gavlovičovej, Alexyho a časti Študentskej , nutne rokovanie na meste, s občanom aj na SEVAKu.
 5. P. Višňovský diskutoval o možnosti využitia eurofondov pre Považský Chlmec. V súčasnosti však zle realizovateľné
 6. P. Šedová navrhla dobudovanie druhých schodov na cintoríne, žiadosť je už údajne z novembra 2018. P. Zuziková požiadala o vyrúbanie tují na cintoríne
 7. Viacerí občania požiadali o monitoring prejazdu kamiónov nma Bytčianskej ulici – cestou mýtnej polície. Takisto požadujú riešiť odtok vody na uvedenej ulici
 8. Viacerí občania žiadajú o pomoc Mestskej polície pri zlom parkované v úzkych uličkách, zástupca MP vysvetlil súčasný stav – pravidelný monitoring obce hliadkami stále prebieha, následne sa občania dohodli na preventívnej a nie represívnej forme
 9. P. Hofer upozornil na poškodenú kanalizáciu, v následnej diskusii s p. Mičicom diskutovali o príčinách, tento problém je dlhodobý a riešený už na MU
 10. P. poslanec JUDr. Augustín upozornil na projekt Železníc SR,  rámci ktorého by sa dali riešiť niektoré vyššie uvedené problémy, vrátane podchodu cyklotrasy a premostenia
 11. Občania upozornili na zlú kvalitu rozhlasu v niektorých častiach občania majú do najbližšej schôdze definovať o ktoré reproduktory konkrétne ide nahlásiť na ďalšej schôdzi alebo p. Smikoňovej, ktorá ako hlásateľka predložila aj cenník vyhlásení a postup pri zadávaní vyhlásení
 12. Občania konkrétne p. Kišová v neprítomnosti cestou poslanca Johanesa upozornila na nedostatočnú údržby ciest a chodníkov mestom od snehu, niektoré ulice nie sú v pláne údržby, nutné doriešiť v novom pláne údržby. Nutná je koordinácia so Žilinskými komunikáciami, možné udržovať však aj svojpomocne – sú príklady z iných prímestských častí, je možné následne preplatiť. Kontakt na dispečing žil komunikácií 0415652371
 13. Občania upozornili na zámer mesta pri dobudovaní prípojky el. energie k oblasti Predný lán, konkrétne k uloženiu el. vodičov

Termín následného stretnutia bude po zasadnutí MZ v apríli podľa tvoriaceho sa harmonogramu stretnutí, je nutné koordinovať 8 prímestských častí a aktivizovať asistentov poslancov

Zapísal MUDr. Rastislav Johanes, PhD.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď