Žilinský samosprávny kraj: Žiadosť o preloženie zábradlia – vyjadrenie

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Dňa 19.12.2017 bola na Úrad Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) doručená Vaša žiadosť týkajúca sa preloženia zábradlia umiestneného za chodníkom pri ceste I/11 v smere na Budatín.Zároveň žiadate o vyčistenie komunikácie II/507 od jej napojenia s cestou I/11 až po koniec mestskej časti Považský Chlmec.

Po prerokovaní Vašej žiadosti Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

Požiadavka preloženia zábradlia nie je možná, nakoľko existujúce technické riešenie cesty a chodníka na uvedenom úseku cesty II/507 zabezpečuje nevyhnutnú požiadavku umožnenia prípadného odstavenia motorového vozidla (z dôvodu jeho poruchy alebo iného dôvodu vyžadujúceho si okamžité odstavenie) mimo prejazdného profilu jazdného pruhu cesty tak, aby bol umožnený stály prejazd vozidiel z cesty II/507 od Považského Chlmca smerom na Žilinu po ceste I/11.

Čo sa týka čistenia komunikácie II/507, správca danej cesty Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja vykonala čistenie daného úseku na konci jesenného obdobia. V priebehu zimného obdobia sú zametacie vozidlá prestavané pre výkon zimnej údržby a na základe uvedeného ďalšie strojné čistenie povrchu cesty II/507 bude možné vykonať až v jarnom období po skončení zimného údržby.

Ing. Ivan Mokrý
riaditeľ / ODaÚP (odbor dopravy a územného plánovania)

Vyjadrenie v PDF  A4 verzii

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď